SANA纱奈OL中文在线

SANA纱奈OL中文在线

别以泉水二升,煎滑石、代赭取一升,去滓。张子和非之,另立七名。

神砂抱龙丸治小儿惊风、痰喘、风寒。<目录>卷十六\小儿脉证第七十八五硬者,仰头取气,难以动摇,气壅作痛,连于胸膈,手足心冷而硬,此阳气不营于四末也。

宁默毋哗,宁慎毋躁。湿热,加滑石、半夏。

统旨补气运脾汤治中气不运,噎塞。 其证或未病而预见,或病四、五日而出,或病二十日,或一月后见者,各随证治之。

不得入于阴则阴气虚,故目不瞑。君不听,任之不变。

生于肾,如以缟裹紫。能任理而不任情,则所养可谓善养者矣。

Leave a Reply