No102嫩模伍月私房性感内衣配丁字裤秀浑圆翘臀极致诱惑45P伍月轰趴猫

No102嫩模伍月私房性感内衣配丁字裤秀浑圆翘臀极致诱惑45P伍月轰趴猫

女有五色,审所KT扣,采其溢精,取液丁口,精气还化,填满髓脑,避七损之禁,行八益之道,无逆五常,身乃可保。《养性志》云∶诸空腹不用见臭尸,尸气入脾,舌上白黄,起口常臭。

又见今人,每每感风寒,随时鼻塞浊涕,及素有郁热者,微触风寒,即鼻塞嚏涕。谓卯、午、酉时,临欲导引,又云∶道人刘京云∶人当朝朝服玉泉,使人丁壮,有颜色,去虫而坚齿。

《撄宁生卮言》曰∶天地非大气鼓,则寒暑不能以时,潮汐不能以讯,霜露冰雪不能以其候;人身非此气鼓,则津液不得行,呼吸不得息,血脉不得流通,糟粕不得传送也。 内容:《集验方》云∶治童女始交接,阳道违理,及为他物所伤,血流不止方。

肝合胆,胆者,筋其应。又问∶人之十二经,金木水土各二而已,火独有四者何也?

又云∶夫欲令儿子吉良者,交会之日当避景丁日及弦、望、朔、晦、大风、大雨、大雾、大寒、大暑、雷、电、霹雳、天地昏冥、日月无光、虹霓、地动、日月薄蚀,此时受胎,非只百倍损于父母,生子或喑、、聋、KT顽愚、癫狂、挛跋、盲眇、多病,短寿、不孝、不仁,又避火光星辰之下,神庙佛寺之中,井灶、清厕之侧,坟墓尸KT之旁,皆悉不可。又云∶凡诸果停久,食之发病。

又云∶凡立秋后不得饮水浆,不利人。夫暑,属三之气,湿,属四之气,各有主之者,与君火何预?

Leave a Reply