ymfxcx3zqacmp4f302-1P

ymfxcx3zqacmp4f302-1P

是善之善,善中尤善,可兼行諸部,勿使有失。《说文》云∶吸呷也。

所以《圣惠方》煮散,尽是古汤液,岂一一计较多少。道光癸未岁吴门黄氏士礼HT开雕同邑施南金书<篇名>题宋刻庞安常伤寒总病论后郡中藏书家,所谓朱奂文游者,余犹及见其人,家多书。

有姜枣者,每服入姜三片,枣三枚,一日三服,未中病可六七服也。 人所受命生處,是其本也。

敬慎之,勿但若俗夫之人,欲言便語也。行善可盡年命,行惡失長就短。

 六物傷,輒為惡究於六方也。内有半夏、附子为毒药之类,每四钱,水二盏,入生姜三片,煎七分。

顾本亦误作“曰”。三重何象象父母子,陰陽合和也。

Leave a Reply