Vol333沈欢欣黑丝蕾丝内衣私房照18P沈欢欣爱蜜社

Vol333沈欢欣黑丝蕾丝内衣私房照18P沈欢欣爱蜜社

后每伤食发热,便血自汗,用五味异功散加升麻、柴胡渐愈,又用六味地黄丸而痊。其间,间泛用金石脑麝祛逐之剂,变惊而殁者,不胜枚举。

法当调补中气,兼平肝木,遂用冲和汤及大芜荑汤之类,半载而愈。厥后乳母仍劳役发热,此儿即惊搐,或吐血、或衄血,母用补中益气汤,子用犀角地黄汤顿愈。

先此手足恒热,至是乃始觉寒。又方冬瓜最治实热,小便不通,内热口渴。

遂朝用补中益气汤,夕用六味丸加五味子煎服,各三十余剂,诸症渐愈。更用金银花、甘草为末,白汤调服,半载而痊。

若肺金不能平木,用异功散。每服三丸,临卧薄荷汤化下。

若肺金克木而兼呵欠者,用泻白散以泄肺邪,地黄丸以益肝血。 大抵前症,若因肝经血虚风热,先用四物汤加钩藤钩以生肝血;次用四君子汤以补脾土。

Leave a Reply