U236慕羽茜写真套图64P慕羽茜尤果网

U236慕羽茜写真套图64P慕羽茜尤果网

 少阳病,饮食入口即吐,心下温温欲吐,复不能吐者,宜吐之。 由上而中而下,三阴已定,上中下为三部。

昧者只图速效,服一二剂未见大效,便即更医,如此之情,举世皆然,岂真医药之不良哉。若系内伤阴阳大虚,元气外越之候,则为害最烈。

一治肩背沉重,觉内冷者。或阴明之燥金一强,主膀胱不利。

太和之气,弥纶六合,万物皆荣。予为之括其要,统以外感、内伤两法判之,易于明白了然。

[1]譬原本作"譬",据文义改。又乃冬布严寒,伤寒名著。

内出者,重浊之气,如沟渠之流水也。内出是水降而气亦降也。

Leave a Reply