asmr成人特殊版在线观看

asmr成人特殊版在线观看

气能发火,火能役痰,半夏、南星以燥湿气;黄芩、栝蒌楼以平热气;陈皮以顺里气,杏仁以降逆气,枳实以破积气,茯苓以行水气,水湿火热,皆生痰之本也。丹溪翁微加星、夏者,燥其生痰之源;微加芩、连者,扑其动痰之焰。

气虚用参、术、升麻等先服后吐,或就参药中调理吐之;血虚用四物汤先服后吐,或就芎归汤探吐之;痰多二陈汤,先服后吐,或加香附、木通;实热当利之,或八正散,盖大便动则小便自通矣。太阳阳明合病,其证头痛、腰痛、肌热、鼻干、目痛、脉浮大而长。

人在气交之中,鼻受无形之气,藏于分肉之间,邪正分争,并于表则在表,并于里则在里,未有所并,则在半表半里。盖小便必自小肠渗入膀胱,心热者小肠必热,经所谓胞移热于膀胱,则癃溺血是也,然热必兼湿。

 佐以甘草,用调气也。此经所谓燥者濡之,又谓之滋其化源也。

少阳之脉行于两胁,故令胁痛;其经属于胆,胆汁上溢故口苦。 本方用大黄二两半、芒硝、甘草各二两,又名破棺丹∶治多汗大渴,便闭谵语,阳结之证,及诸疮治伤寒下之早,表邪入里,心下满而硬痛,或重汗而复下之,不大便五六日,舌上燥渴,日晡潮热,从心至小腹硬满,痛不可近;或无大热,但头微汗出,脉沉,为水结胸。

头痛发热,恶寒无汗,邪在表也;咳嗽、麻黄葛根升麻川芎白芷紫苏甘草陈皮香附赤芍药,等分。又宜随时月寒热加减,有热加栀子,坚硬暑为阳邪,心属离火,故暑先入心,从其类也。

Leave a Reply