Vol224女神Flower朱可儿私房脱西服露黑色情趣内衣极致诱惑写真50P朱可儿模范学院

Vol224女神Flower朱可儿私房脱西服露黑色情趣内衣极致诱惑写真50P朱可儿模范学院

血室损伤伤甚重,理气散瘀病可瘳。人以为气虚之故,谁知是血虚之故乎!或谓血藏于肝、精涵于肾,交感乃泄肾之精,与血虚何与,殊不知肝气不开,则精不能泄,肾精既泄,则肝气亦不能舒。

 治吐泻转筋,症瘕疼痛,风水毒,冷风麻痹。内伤挟痰加参、、白术,用姜汁传送。

山一旦创言之,不几为世俗所骇乎?治法必须泄火滋水,使水气得旺,则火气自平,火平则汗、狂、躁、渴自除矣。

一方用露蜂房各桶内装入硫黄细末,再入油火烧,待流下热油,手搽疮上,揉搓火烤,又方用香油半斤,鸡子黄四个,同熬至鸡子黑成油,下火,入硫黄末二两,乘热用石研成一家,成膏,再入朝脑三钱,再研搽。一方之中,药只五味,而其奏功之奇而大如此,其神矣乎。

经水适来适断,或往来寒热,先服小柴胡汤,后以四物汤合之。纵然受胎而带脉无力,亦必堕落。

狐疝,其状如瓦,卧则入小腹,行立则出小腹,入囊中者,加青皮、香附、苍术、疝,阴囊肿缒,如升如斗,不痒不痛,得之地气卑湿,加白术、茯治诸疝,和肝肾,顺气消疝,治湿之剂。读征君此谈症不落古人窠臼,制方不失古人准绳,用药纯和,无一峻品,辨证详明,一目了然。

Leave a Reply