Vol672模特张思允Nice半脱性感粉色连衣裙露粉色内衣原色丝袜诱惑写真52P张思允爱蜜社

Vol672模特张思允Nice半脱性感粉色连衣裙露粉色内衣原色丝袜诱惑写真52P张思允爱蜜社

[5]从□间穴下行,掌后去脘三寸,两筋间陷中,间使穴也。[2]商邱穴,主治痞气,黄疸,寒疟及呕、吐、泻、痢等证。

[2]此缘膈中积热,肝经风毒,上冲于目,宜□洗去瘀,外涂焮肿膏,内条文:鸡冠蚬肉内眦生,胃心积热共肝风,或青或赤如鸡蚬,轻侵风轮重掩瞳。[33]从伏兔下行三寸,在伏兔之下陷中,拜揖而取之,阴市穴也。

由大迎出循颊车穴,上行耳前,过客主人穴,  合少阳经,循发际至额颅两旁之悬颅穴、颌厌穴,  [2]其支者,行大迎穴,从大迎前循人迎水突穴气舍穴,  循喉咙入缺盆穴,下膈属胃络脾,散布脏腑。[2]跌打损伤,骨碎筋弯,指不能伸,以手捻其屈节,则指必舒直。

合谷主治破伤风,痹痛筋急针止疼,兼治头上诸般病,水肿产难小儿惊。 【注】[1]毛际者,小腹下横骨间丛毛之际也,下横骨俗名盖骨。

阳跷脉近申仆阳,居□肩□巨骨乡,臑俞地仓巨□泣,终于睛明一穴强。若带白色,其性已过,则无用矣。

[2]肘至腕,长一尺二寸半。于初灸时,即服扶危散,逐恶物血片,从小水中出;若毒物血片,堵塞茎中,致小水涩滞若淋者,即服琥珀碧玉散以通利之。

Leave a Reply