U211嫩模谭睿琪写真套图63P谭睿琪尤果网

U211嫩模谭睿琪写真套图63P谭睿琪尤果网

又方∶捣杏仁如泥,和鸡子白涂上,日三。又方∶单熬大麦为散,服如上。

又方∶烧鲫鱼灰,和酱清敷之,主一切恶疮。一家有药,则一里无病。

内容:《病源论》云∶黑痣者,风邪搏血气,变化所生。 亦由体虚为风邪所侵,遇寒气而折之,邪气不出故也。

 白蜜和茯苓,涂,满之七日便瘥。牙齿是骨之所终,髓之所养。

乌麻花末之,以生油和泥,涂之。又方∶伏翼血纳耳中甚良,脑中血尤妙。

《令李方》∶小便不禁数行方∶凡二物,冶下筛,酒服半钱匕,日三,一月瘥。 又煮取三升,分四服之。

Leave a Reply