cos福利H网站

cos福利H网站

大便秘结者,用清凉饮。脾气下陷,用补中益气汤。

 遂专服前丸,两月喉音渐响。一小儿疟后,少思饮食,便血,发热腹胀,属脾虚不能统血,先用异功散加升麻、柴胡而血止;又补中益气汤,饮食顿进;仍用异功散而痊。

色淡白主泄泻,乳食不化,属脾气虚弱,用五味异功散加木香。又以异功散加当归,并六味地黄丸,又月余而愈。

 若专泥外攻,而失内治,谬矣。 一小儿下痢腹痛,阴冷,小便短少,用五味异功散加肉豆蔻顿愈。

 余令用肥浓紫河车研烂人乳调如泥,日服二三次,至数具而愈。 遂用人参五钱、炮姜三分,水煎服而醒。

后母因怒吐血寒热,儿亦吐血,先用加味小柴胡汤二剂,后用加一女子年十四岁,因惊寒热发搐,服镇惊之药,更吐血,寻衣撮空,身如炙,烦躁不眠,饮食不入,脉洪大而无伦次,按之豁然而空,用加减八味丸料二剂,诸症悉退。冷者,益黄散;热者,牛黄丸;冷热相兼者,芦荟丸。

Leave a Reply