No4992模特谢晚晚居家厨娘主题性感白色真空围裙秀翘臀美腿诱惑写真48P谢晚晚秀人网

No4992模特谢晚晚居家厨娘主题性感白色真空围裙秀翘臀美腿诱惑写真48P谢晚晚秀人网

外治法同痈疽肿疡、溃疡门。若失于调治,肿处渐渐腐烂,肿如溃水,淋沥不已,肿仍不消。

待片时药筒已温,拔去杉木塞子,其筒易落,外用膏药盖贴,勿令受风。 脾虚食少,毒发不出者,千金内托汤去肉桂加参耆。

时痢者,乃痢疾时复感时气也,身热无汗,遍身疼痛,热为邪束,频作呕逆,须以仓廪汤散之,先解时邪,其痢自止。然亦不可太过,过则毒为寒凝,变为阴证。

但此证暴肿溃速,根浅易愈,非若痈疽之势大毒甚也。灸后用针当疮顶点破一孔,随用拔法,务使毒气内外疏通,庶不致内攻。

宜贴绀珠膏,拔尽脓毒,将所串之空皮剪通,使无藏脓之处,用米泔水日洗一次,干撒生肌散,贴万应膏甚效。毒火上冲频衄血,犀角地黄汤效捷,犀角螃与牡丹皮,生地白芍共煎列。

呕呃,呕而作格逆也。 又男子遗精,女人白带,俱贴脐下。

Leave a Reply